فیلمی تلخ و تاسف بار از یکی از روستاهای شهرستان میاندوآب

گوجه فرنگی که کشاورز با هزار زحمت و بدبختی کاشته و براش هزینه کرده میریزن جلو گاو گوسفند ، چون خریدار نیست!

🔹چرا هیچکس فکری بحال کشاورزا نمیکنه!؟وقتی این همه گوجه تو کشور وجود داره چرا قیمت رب گوجه فرنگی انقدر بالاست؟!

#حق_الناس

@AkhbareFori