♦#چند_خبر_کوتاه

🔹حمله محمد بنا به سازمان لیگ کشتی: متاسفانه لیگ ما هم شده محل کاسبی برای یک عده خاص، که با رفقا و اقوام، جمع شدن دور هم بدون اینکه به فکر یک مربی سازنده باشند.

🔹ثبت‌نام ۱۸۴۴ نفر در انتخابات/کهگیلویه کمترین داوطلب را داشته است.

🔹معاون مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی: تأمین سوخت یارانه‌ای قایق‌های ماهیگیری بنزینی در دست اقدام است.

@Akhbarefori