‏۱۱ آذر سالروز درگذشت میرزا کوچک خان جنگلی، رهبر نهضت جنگل، نهضتی که با ‎نفوذ بیگانه و ‎خیانت یاران فروپاشید

به یاد او که در گرماگرم نبرد گفت:

" بزرگترین درد اجتماع بشری، بی عدالتی است.

ما به شرافت زیست کرده ایم و با شرافت مراحل انقلابی را طی کرده ایم و با شرافت خواهیم مرد..."

@AkhbareFori