تقدیر معاون اول رییس جمهور از واحد صنعتی مشارکتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان صادرکننده نمونه

دکتر جهانگیری در آیین بزرگداشت بیست و سومین سالروز ملی صادرات از شرکت "افلاک الکتریک"، واحد صنعتی مشارکتی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به عنوان صادرکننده نمونه تقدیر کرد.

این شرکت سال گذشته 22 میلیون دلار محصول به کشورهای ترکیه، عراق و افغانستان صادر کرد.