دستور نوبخت برای معافیت مالیاتی ۱۰۰ درصدی هنرمندان در لایحه بودجه ۹۹ 🔹رئیس سازمان برنامه و بودجه با صدور یک دستور فوری، با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه ۹۹ مخالفت کرد. 🔹لذا تمامی فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از…