وکیلی: چه هزینه‌ها که برای رییس جمهور شدن روحانی ندادیم

عضو فراکسیون امید مجلس:

🔹من در عجبم از آقای روحانی؛ برای رییس جمهور شدن روحانی چه هزینه ها که ندادیم.

🔹یکی از میثاق‌نامه اصلاح‌طلبان با روحانی این بود که ایشان از هیچ رسانه‌ای شکایت نکند.

🔹در قالب آزادی بیان برای او از مردم رای گرفتیم که دولت وی صیانت بخش آزادی بیان باشد.

🔹عدم توازن بین حق الناس و حق الله ما را دچار بحران‌های زیادی کرده است.

@AkhbareFori