♦️میزان جریمه عدم استفاده «پزشکان» از کارتخوان اعلام شد

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی:

🔹استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک الزام است.

🔹تاکنون بیش از ۵۰ درصد پزشکان برای دریافت کارتخوان ثبت‌نام کرده‌اند.

🔹در قانون و سامانه مودیان مالیاتی جرائمی در نظر گرفته شده و ۲ درصد از درآمد کل پزشک در صورت عدم استفاده از کارتخوان به عنوان جریمه دریافت می‌شود که این موضوع را به جامعه پزشکی انتقال داده‌ایم.

@AkhbareFori