حذف معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها در کمیسیون تلفیق تصویب نشد!

«امیرآبادی» نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس:

🔹‏در کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف معافیت مالیاتی سلبریتی‌ها را دادم رای نیاورد و تصویب نشد.

🔹در ایام رسیدگی به بودجه در صحن علنی مجددا قابل طرح است.

@Akhbarefori