♦️شترکشی راه حل استرالیایی‌ها برای سازگاری با ‎خشکسالی!

🔹دولت استرالیا برای جلوگیری از خشکسالی تاکنون ٥ هزار شتر را کشته‌ است.

🔹️قرار است ٥ هزار شتر دیگر هم بر اساس اجرای این برنامه کشته شوند.

🔹️تیراندازها با استفاده از بالگرد شترهایی را که محل زیست آنها در صحرای جنوبی استرالیاست تعقیب می‌کنند و انها را هدف قرار می‌دهند.

🔹️در آتش سوزیهای گسترده‌ای که در هفت میلیون هکتار از جنگل‌های این قاره رخ داده و هنور مهار نشده نیز بیش از ۳۰ گونه جانوری برای همیشه منقرض شده‌اند./نورنیوز

@AkhbareFori