موافقت ملکهٔ بریتانیا با درخواست پسر و عروسش برای کنارگیری از دربار

🔹در پی درخواست شاهزاده هری و همسرش مگان مارکل، اعضای خاندان سلطنتی بریتانیا برای کناره‌گیری از وظایف درباری، الیزابت ملکهٔ بریتانیا با این درخواست موافقت کرد.

🔹این زوج در بیانیهٔ اینستاگرامی هفتهٔ گذشتهٔ خود اعلام کردند که مایلند از مقام خود به عنوان اعضای ارشد دربار کناره بگیرند و وقت خود را در آمریکای شمالی بگذرانند،‌آنان تأکید کردند وظایف مرتبط با «ملکه، رفاه عامهٔ کشور و نیز امور دربار» را به جا خواهند آورد.

دلیل جدایی چه بود؟ پیشینه ماجرا را اینجا بخوانید

sornakhabar.com/newsview/107456