♦️اعلام زمان واریز سهمیه بنزین بهمن ماه

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:

🔹‌سهمیه بنزین بهمن ماه ساعت ۲۴ فردا شب (دوشنبه شب) به کارت سوخت خودروها واریز خواهد شد./ایرنا

@Akhbarefori