مهر تأیید کلانتری بر طرح انتقال آب خزر به سمنان با نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو اعلام شد

این درحالی است که به گفته کارشناسان و متخصصان ارزیابی زیست‌محیطی، این طرح ازهمه لحاظ اعم ازمحیط‌زیستی، اقتصادی،کشاورزی و... مردود است و دلیلی برای اجرای آن وجود ندارد/شرق

@AkhbareFori