♦️تورم بهمن در دهک‌های مختلف چقدر بود؟

🔹بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالیانه کل کشور ۳۷ درصد بود و این نرخ در بین اقشار مختلف جامعه (دهک‌های یکم تا دهم) بین ۳۶.۳ تا ۳۸.۹ درصد بوده است

🔹همچون ماه‌های قبل بالاترین نرخ تورم برای دهم دهم یا ثروتمندترین قشر جامعه با ۳۸.۹ درصد بوده، نرخی که برای دهک اول یا فقیرترین قشر جامعه ۳۶.۳ درصد بوده است

🔹میزان تحمل تورم برای دهک‌های سوم، چهارم و پنجم با ۳۷.۱ درصد برابر بوده است. همچنین نرخ تورم در دهک ششم با دهک دوم ۳۷ درصد برابر بوده است

🔹تورم در دهک‌های هفتم، هشتم و نهم روند افزایشی/ ایرنا

@AkhbareFori