♦️جزئیات استرداد بلیت قطارهای مسافری بدون کسر هزینه کنسلی

روابط عمومی راه آهن:

🔹مسافرانی که قبل از ۳ اسفند ۹۸ نسبت به خرید بلیت قطار اقدام نموده اند و متقاضی کنسلی آن هستند، می توانند از ۷ اسفند لغایت ۲۹ اسفند و حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز قبل از تاریخ حرکت قطار خود به مراکز مجاز فروش بلیت مراجعه و نسبت به استرداد بهای بلیت بدون کسر هزینه کنسلی اقدام کنند.

🔹مسافرانی که قبل از ۳ اسفند اقدام به خرید بلیت قطار نموده و در ۴ روز گذشته نسبت به استرداد بلیت خود اقدام کرده اند، می توانند از ۱۶ فرودین۹۹ به مدت یک ماه با مراجعه به مرکز استرداد کننده بلیت خود هزینه کنسلی کسر شده را دریافت نمایند.

🔹بلیت قطارهای مسافری که از ۳ اسفند به بعد خریداری شده است، مشمول این طرح نیست.

@AkhbareFori