🔸همتی: در نرخ بازار ثانویه ارز دخالتی‌نداریم عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در شبکه ۲ سیما: ▫️بازار ثانویه باید باز و عمیق شود. شرایط اقتصادی ما خوب است ولی تصمیمات غلط برای ما مشکل ایجاد کرده است. ▫️کالاهای اساسی و دارو با ارز دولتی تامین خواهد شد.…