♦️درگیری فیزیکی در فرودگاه ایلام

🔹در پی کنسل شدن پرواز ایلام تهران مسافرین این پرواز به شدت به این اقدام فرودگاه معترض شدند و با عوامل فرودگاه درگیر شدند.

🔹درگیری فیزیکی از آنجا آغاز شد که هواپیمای پرواز تهران ایلام پس از آنکه در فرودگاه ایلام به زمین نشست و طبق روال همیشگی می‌بایست مسافرین ایلام تهران را جابجا کند، در اقدامی غیر منتظره و بدون دلیل منطقی مسافران ایلام مشهد را سوار می‌کند که همین امر باعث تنش و درگیری فیزیکی مسافرین با عوامل فرودگاه و پرواز شد.

🔹یکی از مسافرین پرواز ایلام تهران گفت: دلار و مسافران عراقی به مسافران ایلامی ترجیح داده شدند که مایه‌ی شرمساری برای فرودگاه ایلام است.

@AkhbareFori