🎥جزئیات بازداشت یک نفوذی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری

🔹برشی از یک مستند که به ماجرای نفوذ هما هودفر در معاونت امور زنان ریاست جمهوری و دستگیری او می پردازد.

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو