♦️سابقه حضور یکی از متهمان فراری پرونده دیواندری در سازمان مجاهدین‌خلق

قهرمانی نماینده دادستان در دادگاه:

🔹"رحمت‌الله باختری" متهم فراری پرونده دیواندری عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه‌ها ارتباط داشته است و در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما به دلیل همکاری که برای دستگیری سایر اعضا داشت، سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد، اما مجدداً سال ۶۷ برای قاچاق خاویار باز هم بازداشت شد./باشگاه خبرنگاران

@AkhbareFori