شعر جالب رضا رفیع برای به آرامش رسیدن ستایش در فصل جدید:
یکی را دیدمش نسبت به سابق
زچل سالی به سی‌سالی پریده
به

شعر جالب رضا رفیع برای به آرامش رسیدن ستایش در فصل جدید:

یکی را دیدمش نسبت به سابق

زچل سالی به سی‌سالی پریده

به او گفتم مگر بوتاکس کردی؟

بگفتا نه، به آرامش رسیده 😂

@AkhbareFori