♦#شفافیت_مجلس |مقاومت نمایندگان ملت در مقابل خواست ملت؟!

🔹موضوع شفافیت آرا همچنان سرخط خبرها است و خبرفوری با عنوان یک پرونده ویژه این موضوع را دنبال می‌کند

💬به نظر شما دلیل مخالفت برخی نمایندگان با این طرح چیست؟!