‏سقط جنین یک قتل خاموشه که همه جا داره شدیدا رشد میکنه

🔹باز هم خداروشکر ما یکسری چارچوب اخلاقی تو کشورمون داریم جلوی این چیزا گرفته میشه

🔹خبری دیدم که تو خونه یک پزشک آمریکایی ۲۲۴۶جنین پیدا کردند که از سال ۲۰۱۶(فقط ۳سال) به صورت غیرقانونی سقط کرده!

تصور کن ۲۲۴۶جنین رو در یک خونه ببینی!😱

@AkhbareFori