♦️توضیح مدیر پروژه گیت‌های الکترونیکی ورزشگاه آزادی در خصوص مرگ یک کودک ۸ساله 🔹گیت‌ها، فیوزهای محافظ جان دارد و به هیچ عنوان خطر برق گرفتگی ندارند. 🔹اگر یادتان باشد هفته اول گیت‌ها قفل شد؛ به خاطر اینکه گیت‌های محافظ جان عمل کردند! 🔹داربست‌ها را هم ما نزدیم…