دادگاه تجدیدنظر استان مازندران رای جالب توجهی صادر کرده است

🔹زمان ملاقات کودکان با پدر را از ۴۸ساعت در هفته به ۲۴ساعت در هفته کاهش داده و استدلال کرده درصورت دوری طولانی کودک از مادر، هم احتمال آسیب جسمی و روحی (کودک ۳ ساله) و هم افت تحصیلی (کودک ۸ ساله) میره و به مصلحت کودک نیست.

اخبارلحظه ای #مازندران 

https://t.me/joinchat/AAAAAD6WjxHS0NGRTzs6Lw