♦️برخورد قضایی با گرانفروشان ماسک/ پرهیز از خرید ماسک‌های بی‌نام و نشان

سرپرست اداره نظارت و بازرسی اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی:

🔹با کلیه متخلفین در فروش ماسک‌های تقلبی و فاقد اصالت و هرگونه گرانفروشی ماسک برخورد قاطع انجام شده است.

🔹متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

🔹هیچگونه کمبودی در حوزه ماسک وجود ندارد و به اندازه کافی ماسک داریم. 

🔹تا اطلاع ثانوی خروج و صادرات ماسک از کشور، بدون مجوز وزارت بهداشت ممنوع است.

@AkhbareFori