♦️رد پای نماینده مجلس در پرونده متهمان جدید "بانک سرمایه" 🔹اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه (عادلیان و احسان خادم) صبح امروز (دوشنبه ۲۸ بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد 🔹مورد اتهامی این افراد…