♦️مقصران حادثه واژگونی دانش آموزان بشاگرد تحت تعقیب قضایی

دادگستری هرمزگان:

🔹تشکیل پرونده قضایی حادثه واژگونی سرویس دانش آموزان بشاگرد

🔹مقصران حادثه به صورت دقیق اطلاع رسانی خواهد شد.

🔹یک دانش آموز دختر ۱۳ ساله و یک دانش آموز پسر ۱۳ ساله جان خود را از دست دادند

🔹چند نفر نیز مصدوم شدند

🔹حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

تخصصی‌ترین رسانه #هرمزگان 

t.me/joinchat/AAAAAD73dt5_Gs-6n4ae-g