دنی آرنولد، کوهنورد ۳۵ ساله سوئیسی، با صعود از کوهی که بخشی از رشته‌کوه آلپ در ایتالیاست، رکورد سرعت کوهنوردی تک‌نفره بدون طناب ایمنی را شکست. او در مدت ۴۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه، یعنی ۱۹ دقیقه سریع‌تر از رکورددار پیشین، تا ارتفاع ۵۵۰ متری بالا رفته است.

@AkhbareFori