♦️بهزاد نبوی: تنها راه اصلاح تغییر وضع موجود صندوق رای است

🔹به حضور بی قید و شرط و پرشور در انتخابات معتقدم

🔹تنها راه اصلاح طلبی برای تغییر وضع موجود به مطلوب صندوق رای است.

🔹مجلس ششم چه کار کرد که اینها نکردند؟ تفاوت این دو مجلس در مشت‌های گره کرده و تند و تیز حرف زدن است؟

🔹قهر با صندوق رای برای یک اصلاح طلب قابل تصور نیست.

نظر شما چیست؟ اینجا کامنت بگذارید و بحث کنید

khabarfoori.com/detail/1411422