مخاطبان خبرفوری در روزهای قطع اینترنت به کدام پیام‌رسان داخلی بیشتر روی خوش نشان دادند؟

🔹بر اساس نتایج نظرسنجی خبرفوری؛ ۲۸درصد شرکت‌کنندگان اقبال به پیام رسان ایتا، ۲۷درصد به سروش، ۱۸درصد روبیکا، ۱۶ درصد بله، ۶درصد گپ و ۵درصد ای‌گپ داشتند.

@AkhbareFori