درخواست رئیس‌جمهور فیلیپین: به مسئولان فاسد شلیک کنید!

🔹دوترته از شهروندان فیلیپینی خواسته اگر جایی مشاهده کردند که مقامات و مسئولان از آن‌ها درخواست رشوه می‌کنند، به آن‌ها شلیک کنند.

🔹رئیس جمهور فیلیپین از مردم خواسته، تیراندازی به مسئولان رشوه‌بگیر به گونه‌ای نباشد که آن‌ها را به «جهان دیگر» بفرستد.

🔹دوترته برای این فراخوان خود حتی به مردم توصیه‌هایی کرده است تا مبادا به دلیل انجام قتل به زندان بیفتند.

🔹رئیس جمهور فیلیپین قول داده از کسانی که به مسئولان فاسد شلیک کنند، حمایت کند و اجازه ندهد به زندان بروند.

نظر شما درباره این پیشنهاد چیست؟ اینجا کامنت بگذارید

khabarfoori.com/detail/1340963