واکنش محمدحسین مهدویان به بی‌معرفتی برخی هموطنان در احتکار ماسک و وسایل ضدعفونی

🔹احتکار‌کنندگان ماسک و ژل ضدعفونی‌کننده، اعتراض همراه با خشونت مردم یک شهر به بیمارستانی که برای قرنطینه‌ هم‌وطنان بیمارشان انتخاب شده و هر آن‌چه بی‌معرفتی ما نسبت به هم‌دیگر را نشان می‌دهد، برای من به مراتب ترسنا‌ک‌تر از این ویروس دوزاری است. چه به سرمان آمده؟

@AkhbareFori