🔶️جوانان کره ای مدتی است در خیابان و اماکن خصوصی به صورت مخفیانه از زن ها و در حالات مختلف شان عکس می گیرند و در سایت های مستهجن پخش می کنند.

🔶️حالا آنقدر عکس مخفی از زنان در کره جنوبی که بالاترین نرخ خودکشی در دنیا را دارد زیاد شده که زنان این کشور بزرگترین تظاهرات زنانه تاریخ کره را برپا کردند تا به وضع بی بند و باری و عدم توجه مسوولین ذی ربط شکایت کنند.

🔶 یک زن کره ای بنری را به دست گرفته که رویش نوشته: "زندگی من لذت جنسی تو نیست" و دیگری نوشته: "زنان عصبانی دنیا را تغییر می دهند".

🔶️ این حرکت به عنوان دومین حرکت بزرگ ضد سوء استفاده جنسی از زنان شناخته می شود/ گاردین

@AkhbareFori