اولین توضیحات مهنوش صادقی درباره ازدواج با مهدی هاشمی

🔹از زندگی مشترک‌مان بیش از ۱۰ سال می‌گذرد؛ ولی بالای ۲۰ سال است که با مهدی هاشمی رابطه دارم

🔹خانم آدینه و نورا از همان ابتدا در جریان کامل بودند و همه‌چیز را می‌دانستند

🔹عصیان من برای افشا در آن لحظه بی‌اختیار بود

حرف‌های مفصل و جنجالی مهنوش صادقی همسر دوم مهدی هاشمی درباره علت مسکوت و مخفیانه بودن این ازدواج و رابطه در لینک زیر

http://sornakhabar.com/news/48807