تصویری از تخت طاووس یا تخت خورشید در موزه جواهرات سلطنتی ایران!

🔹این تخت به فرمان فتحعلی‌شاه و با جواهرات و طلای موجود در خزانه ساخته شد و به‌دلیل وجود نشان خورشید در بالای تخت، به تخت خورشید معروف شد. البته بعد از ازدواج فتحعلی‌شاه با «طاووس تاج‌الدوله» «تخت طاووس» نام گرفته است.

@AkhbareFori