سوال جنجالی مجری تلویزیون از مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در برنامه زنده

🔹طرف ۵۰ سال است تریاک می‌کشد و خانواده و پول و شغل‌اش را از دست نداده و از تصویر کلاسیک "آتقی" سریال آیینه عبرت، خبری نیست. چرا می‌گویید باید مواد مخدر را ترک کند؟!

@AkhbareFori