🚨ساختمان وزارت نفت تخلیه شد  🔹پس از مشاهده دود در طبقات چهاردهم و پانزدهم ساختمان اصلی وزارت نفت، کارکنان ای

🚨ساختمان وزارت نفت تخلیه شد 🔹پس از مشاهده دود در طبقات چهاردهم و پانزدهم ساختمان اصلی وزارت نفت، کارکنان این وزارتخانه از ساختمان تخلیه شدند. 🔹هنوز از علت این حادثه اطلاعی در دست نیست. @AkhbareFori