♦️سایپا مجتمع مسکونی ۷۰۰۰ متری خود در الهیه را به مزایده گذاشت!!!

🔹چرا در صورت مالی خودروسازان لیست سرمایه‌گذاری در املاک مسکونی دیده نمی‌شود؟

🔹شرکت سایپا اخیرا یک آگهی مزایده منتشر کرده است که براساس آن قرار است این شرکت ۵ ملک در تهران و مازندران را به فروش برساند، یکی از این املاک، مجتمع مسکونی الهیه با اعیان ۷۰۰۰ متری است./نوداقتصادی

@AkhbareFori