🔺ترخیص ۱۳هزار خودروی دپوشده از هفته آینده

🔹هفته آینده با پیگیریهای انجام‌شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب �

🔺ترخیص ۱۳هزار خودروی دپوشده از هفته آینده

🔹هفته آینده با پیگیریهای انجام‌شده در گمرک و وزارت صنعت و تصویب پیشنهاد جامع ارائه‌شده به شورای عالی هماهنگی سه قوه، فرآیند ترخیص بیش از ۱۳هزار خودروی دپوشده در گمرکات آغاز خواهد شد./تسنیم #اقتصادی

@AkhbareFori