🔴 سخنان طوفانی رییس جمهوری علیه ترامپ در همایش روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور: 💠 آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکن، پشیمان کننده است 🔸 تنگه های زیادی داریم؛ تنگه هرمز فقط یکی از آنهاست 🔸 به ملت…