♦#چند_خبر_کوتاه

🔹سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا: اگر حکومت ایران رفتارش را به نحوی که مشخص کرده‌ایم! عوض کند، ایالات متحده آماده است برای برداشتن تحریم ها اقدام کند./تسنیم

🔹نقوی حسینی: وقتی کسی خانواده اش خارج از کشور است چگونه می‌تواند در این کشور مسئولیت داشته باشد؟

🔹طیبه سیاوشی: امروز در مجلس در خصوص آقای طیب‌نیا خبرهای خوشی رسید و مطرح شد که ایشان قرار است به کابینه بیایند.

@AkhbareFori