♦️«میثم.ر» در حین فرار از کشور بازداشت شد 🔹اژه ای: در پاسخ به سوالی درخصوص بازداشت میثم.ر، این فردی که نام بردید بازداشت شده و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج از کشور داشته است. 🔹این فرد با حکم قضایی بازداشت است. 🔺محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با…