مشایی به دادگاه رفت 🔹جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد. 🔹این دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع آن در حال برگزاری است. 🔸این در حالی است که پیش از این وکلای مشایی اعلام…