♦#چند_خبر_کوتاه

🔹واکنش دولت انگلیس به بازداشت موقت سفیر خود در تهران: «[ایران] می‌تواند به حرکت به سمت [تبدیل شدن به] دولت یاغی و انزوای اقتصادی و سیاسی متعاقب آن ادامه دهد یا گام‌هایی را برای کاهش تنش‌ها و تعامل در مسیر دیپلماتیک بردارد».

🔹وزیر خارجه سوئد: خواستار همکاری کامل ایران در تحقیقات مربوط به هواپیمای اوکراینی هستیم.

🔹وزارت خارجه ایران درباره بازداشت سفیر انگلیس اعلام کرد منتظر گزارش نیروی انتظامی است.

@Akhbarefori