پوتین: رئیس‌جمهور و مدیران ارشد نباید دوتابعیتی باشند

🔹پوتین گفت رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های ارشد دولتی نب�

پوتین: رئیس‌جمهور و مدیران ارشد نباید دوتابعیتی باشند

🔹پوتین گفت رئیس‌جمهور و دیگر مقام‌های ارشد دولتی نباید تابعیت دوگانه یا اقامت دائمی کشوری دیگر را داشته باشند.

@AkhbareFori