تجمع بارش برف شش روز آینده !

🔹آپدیت جدید مدل اروپا
🔹طی این مدت مجدداً شاهد نفوذ سامانه‌های جدید بارشی به است

تجمع بارش برف شش روز آینده !

🔹آپدیت جدید مدل اروپا

🔹طی این مدت مجدداً شاهد نفوذ سامانه‌های جدید بارشی به استان های شمال غربی ، غربی و شمالی کشور خواهیم بود که استان‌های شمال غربی از جمله آذربایجان شرقی غربی و اردبیل بیشترین تاثیر را از این بارش‌ها خواهند گرفت

🔹شدت سرما همچنان در کشور تا هفته آینده ادامه خواهد داشت

@Akhbarefori