روایت سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا از اذیت کردن‌های فرانسوی‌ها بعد از برجام

🔹نباید همه تخم مرغ هایمان را در صنعت خودرو، در سبد فرانسه می‌گذاشتیم!

🔹فرانسوی‌ها معمولا اول "بله" را خوب می‌گویند، بعد شما را در دست‌اندازهای مختلف می‌اندازند و مدام بهانه‌گیری می‌کنند.

🔹یک نوع حس خود برتر بینی و نژاد پرستی در فرانسوی‌ها وجود دارد.

🔹فرانسوی‌ها اینقدر بعد از برجام ما را اذیت کردند که یکبار مدیرعامل رنو صدایش درآمد و گفت خجالت بکشید!

@AkhbareFori