♦️کاهش سهمیه بنزین کارت سوخت جایگاه‌داران

وزیر نفت:

🔹در روزهای آینده شاهد کاهش سهمیه بنزین کارت سوخت جایگاهداران هستیم که البته چنین اقدامی، به منزله سهمیه‌بندی بنزین نیست و فقط الزامی برای استفاده مردم از کارت سوخت شخصی است.

@AkhbareFori