وقتی دم خروس بیرون می‌زند!

🔹جوان شجاع عراقی برای این که ثابت کند پشت تظاهرات و شعارهای ضد ایرانی روزهای گذشته عراق، بعثی‌ها و طرفداران‌ صدام (با پشتیبانی عربستان)قرار دارند، بین شرکت کنندگان در تظاهرات بوستون آمریکا می‌رود و شعارهایی بر علیه «صدام» سر میدهد تا واکنش‌های این افراد ثابت کند که از حامیان صدام و بعثی هستند.

@AkhbareFori