♦️انجام پروازها به بغداد و نجف طبق برنامه

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی:

🔹پروازها از ایران به فرودگاه‌های بغداد و نجف طبق برنامه در حال انجام است و شرکت‌های هواپیمایی هم برای سفرهای اربعین مجوزها را از فرودگاه‌های نجف و بغداد اخذ کرده‌اند.

@AkhbareFori