♦️تهران نیست، آخرین روز نمایشگاه بین المللی هم نیست که جنس‌ها رو مفت بدن به مردم

🔹این مردمی که می‌بینین با این وضع به فروشگاه‌ها هجوم میارن مردم آمریکان که فقط و فقط برای چند درصد تخفیف دارن اینطور هجوم میارن تا زودتر دستشون به اجناس برسه.

@AkhbareFori